Presentació

            . . . , ¿PERQUÈ?:

viñeta

Perquè som professionals de la procura, amb una dilatada experiència i en contínua formació.

viñeta

Perquè treballem amb el mateix entusiasme i il·lusió que el primer dia, per a prestar un servei de qualitat i ser mereixedors de la seva confiança.

viñeta

Perquè treballem amb les últimes tecnologies, que li permet consultar l'estat real dels procediments mitjançant Internet, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, des de qualsevol punt i amb totes les garanties d'una comunicació segura.

viñeta

Perquè volem formar part del seu equip, posant la nostra organització a la seva sencera disposició com part integrant o complementària a la seva, ja que treballant conjuntament s'obtenen millors resultats.

Relació de serveis

viñeta

Representació tècnic processal davant els Jutjats i Tribunals de Justícia dels partits judicials de Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat, el que es traduex en:
viñeta

Gestió del procés judicial: examen de les resolucions judicials; control de terminis, assenyalaments, recursos, citacions, proves; realització d'escrits de tràmit; orientació processal.

viñeta

Gestió del procés d'execució: realització de demandes executives i escrits d'impuls processal.

viñeta

Consulta online dels procediments i visionat de totes les resolucions i escrits presentats, així com de les vistes realitzades.

viñeta

Representació davant l'Administració Pública.

viñeta

Diligenciem tot tipus de comunicacions judicials (oficis, exhorts i manaments); publicació d'edictes en butlletins oficials (B.O.E., B.O.P. D.O.G.C., B.O.R.M.E.), així com en els periòdics; i gestions en registres, oficines i notaries.

viñeta

Gestió de l'elaboració de dictàmens pericials amb els professionals corresponents (mèdics, caligràfics, constructius, etc.).